OB­JEKT ATT HA Nä­RA

Ma­te­ri­al, lin­jer och käns­la – de köks­före­mål vi dag­li­gen om­ger oss med är li­ka till­ta­lan­de som de är an­vänd­ba­ra. Fär­ger­na är på sam­ma gång dju­pa och sva­la. Det blir en vac­ker höst!

Plaza Interiör - - Innehåll - Sty­ling SAšA ANTIć Fo­to PäR OLOFS­SON

Ma­te­ri­al, lin­jer och käns­la – de köks­före­mål vi dag­li­gen om­ger oss med är li­ka till­ta­lan­de som de är an­vänd­ba­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.