Brun­brän­da to­ner & ting

Vi häm­tar in­spi­ra­tion från hös­tens egen färg­pa­lett – och lå­ter hem­met mat­cha ut­sik­ten.

Plaza Interiör - - Välkommen - Sty­ling FAN­NY HAMLIN Fo­to ROSTAM ZANDI

”HäM­TA IN­SPI­RA­TION FRåN HöS­TENS EGEN FäRG­PA­LETT”

1. SPEG­LAR I GLAS OCH KOPPAR, 23X48 CM, 2 850 KR, BROSTE COPENHAGEN. 2. Quil­tad puff Pop­py, de­sign Ni­na Jobs, 90x45 cm, 6 980 kr, Fo­gia. 3. CHLOé HöST/ VIN­TER 2017. 4. Filt Ki­i­ru­na Blan­ket i ull, 130x170 cm, 1 590 kr, Ma­ri­mek­ko. 5. CYLINDERFORMAD LJUSSTAKE I EK, CA 320 KR, FERM LIVING. 6. Li­ten pouch i sam­met, de­sign Ele­a­nor Na­di­mi, 20x13 cm, 395 kr, One Ni­ne Eight Fi­ve. 7. KUDDE I FUSKPäLS, 50X50 CM, 599 KR, CEANNIS. 8. Skål i brunt glas, de­sign Al­var Aal­to, 75 mm, 379 kr, Iit­ta­la. 9. SOF­FA PALO I MöRKBRUNT, 190X95X67 CM, 16 350 KR, HEM.

Pall All Wood Stool i val­nöt, de­sign Ka­ro­li­ne Fes­ser, 2 800 kr, Hem. Skär­brä­da i rökt ek, 29x12 cm, 300 kr, Raum­ge­stalt/ Tam­bur. Sten­gods, 850 kr, Ka­o­lin. Bur­kar Con­tai­ner med lock i brunt glas, från 139 kr, Hay. Ta­pet Li­nes Lar­ge från Il­se Craw­fords ta­pet­kol­lek­tion At­mosphe­res, 599 kr/rul­le, Eng­blad & Co.

9. 8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.