MITT LIVS­VERK

Plaza Interiör - - News - Följ Jo­han­nas väg till sitt livs­verk på triv­sel­hus.se/ atel­je

När jag fö­re­ställ­de mig hur mitt dröm­hus skul­le se ut var det många idéer som skul­le sam­las un­der ett och sam­ma tak. För att för­verk­li­ga dem fanns Triv­sel­hus tryggt vid min si­da från det förs­ta mö­tet till fär­digt hem. En ge­men­sam re­sa som idag in­ne­bär att jag le­ver i ett har­mo­niskt hem som speg­lar mi­na dröm­mar och in­ners­ta fan­ta­si­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.