ATT GE LIV åT GAM­LA BERäTTELSER

Plaza Interiör - - News -

Lou­i­se och Lars-Er­ik har un­der ett an­tal år me­to­diskt re­no­ve­rat sitt se­kel­skif­tes­hus med det över­gri­pan­de syf­tet att gö­ra hu­set rätt­vi­sa. De har lärt sig myc­ket un­der re­sans gång och gläds åt att kun­na blå­sa liv i de berättelser som sit­ter i väg­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.