På JOB­BET MED MISS MIGHETTO

Plaza Interiör - - News -

An­na Syl­van och Ma­lin Mighetto gör un­der nam­net Miss Mighetto vack­ra il­lust­ra­tio­ner gjor­da av ori­gi­nal­mål­ning­ar i ak­va­rell som in­te ba­ra rym­mer per­son­li­ga histo­ri­er och mystik – de är ock­så fan­ta­si­eg­gan­de för bå­de barn och vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.