D

Plaza Interiör - - Aktuellt -

et var i Hi­sto­ris­ka mu­se­ets ba­rock­sal som 14 formstu­den­ter vid Beck­mans De­sign­hög­sko­la ställ­de ut hel­täck­nings­mat­tor i 14 uni­ka möns­ter nu i no­vem­bras. Med må­let att lä­ra sig ar­be­ta rums­ligt med färg, för­stå det tex­ti­la ma­te­ri­a­lets kom­plex­i­tet och prö­va dess möj­lig­he­ter, har stu­den­ter­na ska­pat de all­ra vack­ras­te av verk. Vi kom­mer hål­la ett ex­tra öga på Ju­lia Jon­dell, Isa­bel Wag­ner och An­ders Obel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.