Smyg­titt! N

Plaza Interiör - - Aktuellt -

ors­ka Nort­hern Ligh­ting har ska­pat be­lys­ning för var­je hem och rum se­dan 2005. Nu bred­das de­ras ut­bud med möb­ler ge­nom nya livsstils­mär­ket Nort­hern, som lan­se­ras un­der Stock­holm De­sign We­ek 2018. De­but­kol­lek­tio­nen kom­mer bland an­nat be­stå av ett mo­dern mo­bilt skåp av bäs­ta form­du­on Färg & Blan­che.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.