In­te ba­ra bubb­lig flärd f

Plaza Interiör - - Influens -

inns det verk­li­gen 50 mil­jo­ner bubb­lor i en flas­ka cham­pagne, och vad är det egent­li­gen som gör det mous­se­ran­de vi­net från re­gi­o­nen med sam­ma namn så unikt? det är någ­ra av de frå­gor som sprit­mu­seums nya ut­ställ­ning ger svar på.

hand­lar bå­de om jord­må­ner och jäs­ning (obs att bubb­lor­na från bör­jan var ett miss­tag!) och om dryc­kens histo­ria. men ock­så om hur cham­pagne satt sin prä­gel på hip­ho­pen, dess ge­nom­brott i svensk 80-talste­le­vi­sion och om stu­re­plank­li­en­te­lens vask­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.