SCAN­DI­NA­VI­AN SIMPLICITY

Plaza Interiör - - Husesyn -

I vår spe­lar rött hu­vud­rol­len. Det är spän­nan­de i vårt sor­ti­ment, där ska­lor­na klätt­rar i na­tu­rens al­la fär­ger, ut­om i rött. Nu känns det själv­klart med de nya fär­ger­na som går från djupröd och eld till blekt sol­röd. Al­la fär­ger tar sig så fint ut­tryck i oli­ka struk­tu­rer av lin­ne. Låt året riv­star­ta med guld på lin­ne och en käns­la av gla­mour på ett en­kelt, so­fisti­ke­rat sätt.

HIM­LA CONCEPT STO­RE SICKLA KÖPKVARTER - TÄBY CENT­RUM - UPPSA­LA - NK CLAS­SIC HO­ME SHOP ONLINE www.him­la.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.