PE­DER FRE­DRIC­SON AV PE­DER FRE­DRIC­SON & LISEN LIN­DAHL / MAX STRÖM

Plaza Interiör - - In­flu­ens -

Som­li­ga av oss fast­na­de för ryt­tar­stjär­nan Pe­der Fre­dric­son re­dan un­der SVT­se­ri­en

Ryt­ta­re­li­ten, and­ra har följt ho­nom ännu läng­re. Om du – trots att han ny­li­gen som­marpra­ta­de – in­te kan få nog kom­mer nu be­rät­tel­sen om hans liv. Bo­ken il­lu­stre­ras fint med mäng­der av bil­der och vi får lä­ra oss ännu mer om hans häst­och trä­nings­fi­lo­so­fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.