KONS­TEN ATT FöRVANDLA

Plaza Interiör - - Innehåll -

Det som först var en skola och se­dan ett B&B har i hän­der­na på Kaj­sa och Rasmus bör­jat för­vand­las till de­ras bäs­ta hem. Just nu hu­se­rar he­la fa­mil­jen i den mind­re skolsa­len, ef­tersom pa­ret visst miss­be­dömt husets skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.