IN­TER­VJU: FRIDA FJELL­MAN

Plaza Interiör - - Innehåll -

Nor­dis­ka djur, isi­ga pö­lar och nu en rik­tig po­wer-skulp­tur till Na­tio­nal­mu­seums nya en­tré. Det är främst det som konst­hant­ver­ka­ren Frida Fjell­man syss­lar med, sam­ti­digt som hon vill kun­na va­ra ”li­te an­ti fyr­kan­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.