Dust to dust D

Plaza Interiör - - Influens -

GöTEBORGSOPERAN en bel­gisk-ma­roc­kans­ke ko­re­o­gra­fen Si­di Lar­bi Cher­ka­oui vin­ner pris ef­ter pris (nu se­nast var han no­mi­ne­rad till MTV Mu­sic Awards för ko­re­o­gra­fin till Beyon­cés och The Car­ters vi­deo Sam­ti­digt slåss värl­dens dans­kom­pa­ni­er om att loc­ka ho­nom att ska­pa nya verk för just dem – och Göteborgsoperan har lyc­kats. Ara­bisk sång, kon­go­le­sisk musik och ja­pans­ka slag­verk vävs sam­man till den all­män­mänsk­li­ga hel­het som är Si­dis sig­num. Pre­miär: 17 oktober.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.