Fe­mi­nist­fäl­lan

Plaza Interiör - - Influens -

NI­NA ÅKESTAM När den fe­mi­nis­tis­ka de­bat­tö­ren Ni­na Åkestam trött­na­de på fe­mi­nis­men vil­le hon be­na ut vad det be­rod­de på. Och så tog hen­nes bok form. Re­sul­ta­tet? En på­min­nel­se om hur vik­tigt det är att fe­mi­nis­men all­tid hål­ler sig fo­ku­se­rad och vi­tal. Att ar­be­tet ald­rig är klart. Ett vik­tigt läs med and­ra ord, så ba­ra läs!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.