War­hol 1968 K

Plaza Interiör - - Influens -

MO­DER­NA MU­SE­ET an­s­ke tän­ker du nu att An­dy War­hol har vi väl fått nog av i vå­ra da­gar. Det har vi, men ut­ställ­ning­en loc­kar än­då ef­tersom den äm­nar för­kla­ra kom­plex­i­te­ten i War­hols konst­när­skap ut­i­från bryt­punk­ten 1968, det vill sä­ga året han fick sin förs­ta eg­na mu­sei­ut­ställ­ning på just Mo­der­na mu­se­et i Stock­holm. Här får den som in­te var med när det be­gav sig se det en hört om fem­tio­el­va gång­er. På­går: till och med 17 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.