Max­ad mat­pas­sion

Än­da se­dan hon var li­ten har mat va­rit na­vet i Ze­i­na Mour­ta­das liv – i gla­da stun­der så­väl som svå­ra. Nu vill hon väc­ka al­las vår kär­lek till rå­va­ror och re­cept.

Plaza Interiör - - Influens -

at som var­dag­lig fö­da, fast ock­så som histo­rie­be­rät­tan­de kul­tur, tra­di­tions­bä­ra­re och ro­gi­van­de mind­ful­ness. Det finns många an­led­ning­ar till att lä­sa Ze­i­na Mour­ta­das

ut­gi­ven hos Bon­ni­er Fak­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.