fa­vo­ri­ter

Skön­hets­re­dak­tö­rens fa­vo­ri­ter

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - su­san­ne bar­ne­kow skön­hets­re­dak­tör

En na­tur­lig bas med myc­ket lys­ter i kom­bi­na­tion med ett par väl­for­ma­de bryn ver­kar va­ra en ihål­lan­de trend som vi hit­tar på fle­ra av sä­song­ens vis­ning­ar. En trend som jag mer än

gär­na ha­kar på!

01. Arm­band, 599 kr, CU Jewel­le­ry. 02. Ögon­bryns­pen­na, 159 kr, Idun Mi­ne­rals. 03. Crè­me blus­her till både kin­der och läp­par,

i ny­an­sen Ro­se Hip, 249 kr, Ini­ka. 04. Fukt­gi­van­de founda­tion, 249 kr, Dr. Hausch­ka. 05. Founda­tion­bors­te, 460 kr, Jacks Beau­ty Li­ne. 06. Ögon­skug­ga/high­ligh­ter, 245 kr, RMS Beau­ty.

04

05

03

01

06

02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.