MÅNADENS de talj

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Vad: De­ni­mite-ring från COS. Var: I COS bu­ti­ker el­ler på cossto­res.com. Var­för: Lekfullt smyc­ke där det sten­lik­nan­de ma­te­ri­a­let ska­pats av 100% åter­vun­nen de­nim. Pris: 170 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.