Pla­za Kvin­na – på plat­tan och mo­bi­len!

Du har väl in­te mis­sat att du kan lä­sa din fa­vo­rit­tid­ning på både läsplat­tan och mo­bi­len?

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Nu be­hö­ver du in­te fun­de­ra på om du har mis­sat ett num­mer av Pla­za Kvin­na! Hos Re­ad­ly, Qiozk och Zto­ry kan du lä­sa al­la Pla­za Kvin­nas se­nas­te ut­gå­vor – och dess­utom ha dem spa­ra­de på ett och sam­ma stäl­le när du vill gå tillbaka för att stil­la din mo­de­hung­er. www.re­ad­ly.com, www.qiozk.com och zto­ry.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.