Må­na­dens fa­vo­ri­ter

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

Min nya fa­vo­rit­konst­när Ca­ro­li­ne Lun­dqvist står bakom ver­ket till hö­ger. Har du vägar­na för­bi Stock­holm 2 april stäl­ler hon ut på Stu­re­hof – och pas­san­de nog ser­ve­ras ost­ron. Pris: 4 500 kr med ram.

Jag dröm­mer om Ro­de­b­jers fi­na blus som i mi­na ögon sym­bo­li­se­rar per­fek­tion. Pris: 2 999 kr.

Norr­ga­vels nya Ea­sy Chair med lin­ne­kläd­sel får mitt hjär­ta att klap­pa li­te ex­tra. Pris: 11 900 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.