LÄS:

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Mil­jö­di­e­ten av Max­i­mil­li­an Lun­din och Da­ni­el Öh­man – Mer­par­ten av kon­su­men­ter­na är in­te be­red­da att be­ta­la för håll­bart pro­du­ce­rad mat, har jour­na­lis­ten och för­fat­ta­ren Da­ni­el Öh­man ti­di­ga­re sagt till Pla­za Kvin­na. Det vill han för­änd­ra med den här bo­ken, där han till­sam­mans med koc­ken Max­i­mil­li­an Lun­din för­kla­rar hur vi ge­nom att tän­ka om kring vad vi äter ock­så kan va­ra snäl­la­re mot mil­jön – och sam­ti­digt må bätt­re.

Slow Fash ion – Din guide till smart och håll bart mo­de av Jen­nie Johansson och Jo­han­na Nilsson Vill du för­änd­ra ditt tänk kring mo­de, klä­der och din egen gar­de­rob? I den här bo­ken ifrå­ga­sät­ter för­fat­tar­na hur svens­kar­na kan shop­pa klä­der och skor för den his­nan­de sum­man 80 mil­jar­der kro­nor per år. De de­lar även med sig av tips för hur du kan se om ett fö­re­tag syss­lar med så kal­lad gre­en­washing, allt­så får det att lå­ta som att de­ras håll­bar­hets­ar­be­te är bätt­re än vad det fak­tiskt är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.