De­nim

Plaza Kvinna - - KULTUR -

Blus, 249 kr. Jeans, 399 kr. Vår bäs­ta sta­pel­va­ra i gar­de­ro­ben? Tvek­löst jean­sen! De pas­sar till al­la till­fäl­len och ing­et slår käns­lan av att ha hit­tat det per­fek­ta pa­ret. Men att till­ver­ka ett par jeans krä­ver mycket vat­ten – när­ma­re be­stämt 11 000 li­ter i ge­nom­snitt. Vat­ten­mäng­den beror del­vis på hur bo­mul­len od­las, men ock­så på de pro­ces­ser som jean­sen går ige­nom för att få sitt rät­ta ut­se­en­de. Nu gör KappAhl slag i saken och lan­se­rar en håll­bar jean­skol­lek­tion. Kol­lek­tio­nen är pro­du­ce­rad med mer håll­ba­ra till­verk­nings­pro­ces­ser som an­vän­der he­la 40% mind­re vat­ten. Hur­ra! Bom­ber­jac­ka, 399 kr. Topp, 199 kr. Jeans, 399 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.