08

Plaza Kvinna - - BYGG DIN BASGARDEROB -

ma­ga­si­ne­ra Vill du spa­ra plagg av emo­tio­nellt vär­de, el­ler plagg du kom­mer att kun­na an­vän­da ef­ter din gra­vi­di­tet? Vik ihop plag­gen fint och sor­te­ra i lå­dor som du mär­ker upp tyd­ligt, så kan du enkelt lo­ka­li­se­ra plag­gen

den dag du be­hö­ver dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.