05

Plaza Kvinna - - BYGG DIN BASGARDEROB -

Kritisk gransk­ning Se på di­na plagg med kri­tis­ka ögon. Frå­ga dig själv vad det är som gör att du in­te an­vän­der ett visst plagg – känns fär­gen fel? El­ler pass­for­men omo­dern? Så fort du stäl­ler dig själv den frå­gan kom­mer sva­ret of­tast

gans­ka na­tur­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.