02

Plaza Kvinna - - BYGG DIN BASGARDEROB -

Få en över­sikt Ta ut samt­li­ga plagg ur gar­de­ro­ben och lägg dem på säng­en, sof­fan el­ler nå­got an­nat av­last­nings­ut­rym­me. När du ser allt på en gång blir det lät­ta­re att fat­ta be­slut om vad

du ska gö­ra av sa­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.