07

Plaza Kvinna - - BYGG DIN BASGARDEROB -

gör dig av med sa­ker­na När du är klar med rens­ning­en gäl­ler det ock­så att på en gång ta tag i hö­gar­na så att de in­te lig­ger kvar som ång­est­mo­ment på gol­vet. Be­stäm dig och gör allt un­der ett

och sam­ma till­fäl­le!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.