01

Plaza Kvinna - - BYGG DIN BASGARDEROB -

Av­sätt tid Är du snabb kan det ta tre tim­mar och är du lång­sam kan det ta tre da­gar. Vil­ket är helt okej. Det vik­ti­ga är att du av­sät­ter tid för att

gå ige­nom HE­LA gar­de­ro­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.