Så SKA­PAR du loo­ken:

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

An­vänd en bas­pro­dukt som in­ne­hål­ler mycket fukt. Ap­pli­ce­ra gär­na med hjälp av en founda­tion­bors­te.

Fyll i bry­nen lätt och an­vänd gär­na pen­nan även runt ögat för att ska­pa en dis­kret in­ram­ning.

Ap­pli­ce­ra ett glans med en skir ro­sa ton på läp­par­na.

Dut­ta li­te high­ligh­ter ovan­på amor­bå­gen och i ögonvrån och av­slu­ta med att ap­pli­ce­ra ma­sca­ra på bå­de öv­re och und­re frans­ra­den.

Fö­na ut hå­ret och ska­pa ett na­tur­ligt fall i läng­der­na ge­nom att an­vän­da en bred lock­tång.

Gör två flä­tor på varsin si­da om an­sik­tet och fäst med små gum­mis­nod­dar. Fix­e­ra med en spar­sam dos hår­spray.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.