NA­TUR­NÄ­RA SKÖN­HET

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Ge­nom ut­val­da skan­di­na­vis­ka in­gre­di­en­ser vill grundarna bakom hår- och hud­vårds­mär­ket Ele­ni & Chris få värl­dens kvin­nor att strå­la likt en nor­disk som­mar­natt. I de hög­klas­si­ga pro­duk­ter­na får hjort­ron, Ome­ga 3 och gla­ciär­vat­ten spe­la hu­vud­rol­ler­na. Vi är re­dan sål­da! Pris: 249–929 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.