21 jan –18 feb

Vattumannen

Plaza Kvinna - - MODE -

Lad­da bat­te­ri­er­na och fyll på med ener­gi in­för en ak­tiv pe­ri­od. Ska­pa för­änd­ring­ar kring struk­tu­rer som in­te läng­re fyl­ler nå­gon funk­tion. Nät­ver­ka och ska­pa nya kon­tak­ter. Nät­dej­ting lig­ger helt rätt nu. Din topp: 14, 15. Ligg lågt: 7, 17. Må­na­dens råd: In­ve­ste­ra i dig själv och di­na in­tres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.