Väduren

21 mars – 20 ap ril

Plaza Kvinna - - MODE -

Kär­leks­pla­ne­ter­na Ve­nus och Mars dan­sar en kos­misk dans i ditt stjärn­tec­ken he­la må­na­den. Du blir ex­tra attrak­tiv för om­värl­den och kan dra till dig bå­de ro­man­tik och kär­lek. Sam­ti­digt kan du läng­ta ef­ter att gå in­åt och fin­na still­he­ten. Din topp: 19, 25. Ligg lågt: 22, 26. Må­na­dens råd: Kre­a­tiv kva­li­tets­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.