Jungfrun

24 aug – 23 sept

Plaza Kvinna - - MODE -

Nya in­komst­möj­lig­he­ter kan kom­ma din väg. Sam­ti­digt kan du va­ra slös­ak­tig. Sat­sa på att ska­pa bätt­re ba­lans i din eko­no­mi. Po­si­tiv pe­ri­od för ro­man­tik om du står med föt­ter­na på jor­den. Ore­a­lis­tis­ka för­vänt­ning­ar le­der till be­svi­kel­se. Din topp: 20, 21. Ligg lågt: 7, 27. Må­na­dens råd: Me­nings­ful­la ut­by­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.