Oxen

21 ap ril  – 21 maj

Plaza Kvinna - - MODE -

Sat­sa mer tid på av­kopp­ling och ta hand om häl­san. Bra må­nad för att ska­pa väl­be­fin­nan­de med nya po­si­ti­va var­dags­ru­ti­ner. Många möj­lig­he­ter kom­mer ge­nom job­bet nu. Gå till­ba­ka och grans­ka di­na al­ter­na­tiv ef­ter den 6:e. Välj det som känns rätt. Din topp: 3, 4. Ligg lågt: 12, 19. Må­na­dens råd: Ta va­ra på di­na ta­lang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.