Tvill ing­ar­na

22 maj – 21 ju­ni

Plaza Kvinna - - MODE -

Re­sor, stu­di­er och ut­bild­ning pas­sar ef­ter den 7:e. Vå­ga gå ut­an­för din be­kvä­ma zon och pro­va på nå­got nytt. Ta va­ra på en po­si­tiv pe­ri­od för vän­skap och grupp­ge­men­skap som bör­jar den 4:e och på­går till slu­tet av april. Din topp: 10, 14. Ligg lågt: 22, 27. Må­na­dens råd: Triv­sel, gläd­je och ge­men­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.