Stenbocken

23 dec–20 jan

Plaza Kvinna - - MODE -

Gläd­jen in­fin­ner sig i ditt pri­vat­liv nu. Sat­sa på fa­mil­jen, sam­ar­be­te och ge­men­skap. Ve­nus stan­nar i ditt mest per­son­li­ga om­rå­de un­der någ­ra må­na­der fram­åt. Gör din om­värld vac­ker och har­mo­nisk. För­änd­ra och för­bätt­ra. Din topp: 12, 17. Ligg lågt: 14, 22. Må­na­dens råd: Låt ing­et stå mel­lan dig och di­na dröm­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.