Kräftan

22 ju­ni –23 ju­li

Plaza Kvinna - - MODE -

Ju­pi­ter står väl­pla­ce­rad i ditt mest pri­va­ta om­rå­de och skän­ker har­mo­ni i ditt in­re. Bra pe­ri­od för att ska­pa in­re ba­lans och fa­mil­je­ge­men­skap. Lös pro­blem i re­la­tio­ner och ska­pa för­änd­ring där det be­hövs. Sat­sa på sam­ar­be­te i kar­riä­ren. Din topp: 17, 21. Ligg lågt: 8, 13. Må­na­dens råd: och för­bätt­ra. För­änd­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.