Fiskarna

19 feb – 20 mars

Plaza Kvinna - - MODE -

Vå­ga mö­ta din in­re sår­bar­het och släpp det för­flut­na. Bra pe­ri­od för att stär­ka själv­käns­lan och bör­ja se dig själv med nya ögon. Din in­tui­tion är stark. Pej­la in lä­get på re­la­tio­ner och av­slu­ta för­hål­lan­den som in­te känns bra. Din topp: 2, 11. Ligg lågt: 26, 27. Må­na­dens råd: Du är värd mer än du tror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.