Vågen

24 sept – 23 okt

Plaza Kvinna - - MODE -

Möj­lig­he­ter­na kan ha hag­lat de se­nas­te må­na­der­na. Nu bör­jar en ny pe­ri­od som pas­sar för in­re re­flek­tion och till­växt, spe­ci­ellt i re­la­tio­ner. Gå ige­nom di­na al­ter­na­tiv och välj din fram­tid. Upp­täck nya sätt att nå di­na mål på. Din topp: 11, 21. Ligg lågt: 15, 12. Må­na­dens råd: Tro på dig själv och att det bär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.