FAU­NE NEAURIANA

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

MODELL Fau­ne Neauriana är den dans­ka skön­he­ten med det mest ma­gis­ka hår vi skå­dat och ett le­en­de som smit­tar av sig. När hon in­te står fram­för ka­me­ran plug­gar hon till di­e­tist, trä­nar och tit­tar på fa­vo­rit­se­ri­en Westworld. Missa in­te att bli in­spi­re­rad av hen­nes charm och sä­song­ens bäs­ta denimplagg på si­dan 108. Hur skul­le du be­skri­va din per­son­li­ga stil?

– Jag klär mig väl­digt be­kvämt och en­kelt. Jag har ing­en spe­ci­ell stil el­ler nå­got fa­vo­rit­mär­ke, ut­an tar på mig det jag kän­ner för och det jag tyc­ker pas­sar mig bra. Mitt fa­vo­rit­plagg är dock jeans, jag är helt klart en jeanstjej! Vad skul­le du ta på dig när du går ut?

– Jeans såklart, ha­ha! Gär­na till­sam­mans med ett par snyg­ga klac­kar, an­ting­en san­da­let­ter el­ler boots med klack, och en bo­dy. Jag gil­lar att kom­bi­ne­ra påklätt ned­till med lätt­klätt upp­till. Kon­tras­ter är bra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.