Må­na­dens fa­vo­ri­ter

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Vack­ra smyc­ken kan lyf­ta den mest all­dag­li­ga kläd­sel. Det här hals­ban­det i sil­ver och guld från Ma­ria Black ut­strå­lar li­ka de­lar ele­gans och at­ti­tyd. Pris: 3 300 kr.

Änt­li­gen har det bli­vit dags att vi­sa upp be­nen i ett par snyg­ga san­da­let­ter. Jag föll pla­dask för det här mönst­ra­de pa­ret från Mas­si­mo Dut­ti. Pris: 1 999 kr

Den här ele­gan­ta få­töl­jen i natt­svart skinn från Fo­gia skul­le jag mer än gär­na sjun­ka ned i ef­ter en dag på job­bet. Pris: 18 400 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.