04

Plaza Kvinna - - INREDNING -

In­spi­ra­tion: Ho­tel Saint- Marc, Pa­ris Vår öns­kan om att rö­ra oss bort från hel­vi­ta väg­gar och drag­ning­en till mer spek­ta­ku­lä­ra men sam­ti­digt per­son­li­ga in­red­ning­ar har pyrt ett tag. 2017 känns ström­ning­en mer eta­ble­rad, och är det någ­ra som är mäs­ta­re på färg och ele­gan­ta mil­jö­er så är det ita­li­ens­ka Di­mo­restu­dio med grun­dar­na Britt Mo­ran och Emi­li­a­no Sal­ci i spet­sen. De har bland an­nat ny­li­gen in­rett Ho­tel Saint-Marc i Pa­ris. The

ob­ses­sion is re­al!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.