Te­int vi­sionnai­re

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

535 kr, lan­cô­me Per­fekt för dig som har flam­mig hy el­ler blem­mor. Den ger näm­li­gen väl­digt bra täck­ning och jäm­nar ut al­la färgskill­na­der. Här får man dess­utom två pro­duk­ter i ett: förutom en fly­tan­de founda­tion döl­jer sig även en mjuk och lät­tap­pli­ce­rad con­ce­a­ler i loc­ket. Det gör att den är väl värd det höga pri­set. Be­tyg: 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.