Lejonet

24 ju­li –23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Det kan lö­na sig att tän­ka om i frå­gor som be­rör din kar­riär. Re­sor och stu­di­er kan ge nya per­spek­tiv och en ny in­rikt­ning. Sätt upp mål som verk­li­gen mo­ti­ve­rar dig. Lä­get är rätt att för­verk­li­ga en dröm du går och bär på. Din topp: 5, 6. Ligg lågt: 16, 21. Må­na­dens råd: För­e­na jor­de­liv och him­mel­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.