Oxen

21 ap ril  – 21 maj

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Bra må­nad för att ta ini­ti­a­tiv som be­ri­kar din in­re värld. Du kan ha en stark läng­tan ef­ter kär­lek och be­kväm­lig­het och kan ha kraft att dri­va ige­nom din vil­ja och skaf­fa det du vill. Nu kan du se prak­tis­ka och var­ak­ti­ga re­sul­tat. Din topp: 14, 18. Ligg lågt: 9, 13. Må­na­dens råd: Ha hjär­tat på rät­ta stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.