Fiskarna

19 feb­ru­a­ri–20 mars

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ve­nus stan­nar i ditt tec­ken he­la må­na­den. Bra för re­la­tio­ner och kär­leks­fullt um­gänge. Job­bet kan ge ovän­tad in­komst. Du kan ock­så tjä­na peng­ar på okon­ven­tio­nel­la idéer. Tro på dig själv och på att det bär. Din topp: 3, 17. Ligg lågt: 21, 23. Må­na­dens råd: Njut av en stilla dag i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.