mode

Detalj: Rätt i rött

Plaza Kvinna - - NEWS -

Nu vän­der vi blic­ken fram­åt och pre­sen­te­rar hös­tens sto­ra trend­färg: rött! All­ra tren­di­gast är att bä­ra fär­gen från topp till tå, ned till minsta ör­hänge. Det var näm­li­gen pre­cis så tren­den pre­sen­te­ra­des på ca­t­wal­ken. När Fen­di pre­sen­te­ra­de sin höst­kol­lek­tion var det en färg som stod ut i mäng­den, näm­li­gen röd. Och det var in­te de sed­van­li­ga vin­rö­da höst­ny­an­ser­na som vi­sa­des upp på ca­t­wal­ken, ut­an en starkt ly­san­de klar­röd färg. De rö­da lack­stöv­lar­na som sträck­te sig långt upp på lå­ret blev vis­ning­ens sto­ra snackis men fär­gen syn­tes även på yt­ter­plagg, klän­ning­ar, kjo­lar, väs­kor och smyc­ken. Och hos Gi­venchy val­de man, ef­ter att Ric­car­do Tisci läm­nat mo­de­hu­set, att vi­sa en höst­kol­lek­tion be­stå­en­de av 27 looks häm­ta­de från hans tid som cre­a­ti­ve director, där alla plagg gick ute­slu­tan­de i ... klar­rött! Ad­de­ra mo­de­hus som Va­len­ti­no, Pra­da, Max Ma­ra och Jil San­der till den rö­da ek­va­tio­nen och tren­den är ett fak­tum. Den som vill lig­ga ste­get fö­re bör med and­ra ord in­ve­ste­ra i ett, el­ler helst ett par, klar­rö­da plagg för att tjuv­star­ta hös­tens sto­ra färgtrend re­dan nu!

24

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.