Le­jo­net

24 ju­li–23 aug

Plaza Kvinna - - Astro / Oktober -

Stu­di­er, re­sor och vi­da­re­ut­bild­ning kan le­da till po­si­tiv för­änd­ring och nya lev­nads­om­stän­dig­he­ter. Men nya ut­gif­ter krä­ver mer in­koms­ter. Lägg på ett kol i ar­bets­li­vet och få ord­ning på din eko­no­mi. Din topp: 14, 17. Ligg lågt: 12, 19. Må­na­dens råd: Or­ga­ni­se­ra din eko­no­mi och sat­sa på ökad trygg­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.