Vä­du­ren

21 mars–20 april

Plaza Kvinna - - Astro / Oktober -

Det är en bra må­nad för kär­lek, vän­skap och re­la­tio­ner. Sat­sa på po­si­tivt sam­ar­be­te med kol­le­gor på job­bet. Ny­må­nen den 19:e kan kom­ma med ovän­ta­de över­rask­ning­ar i ett nä­ra för­hål­lan­de. Sat­sa på nystart! Din topp: 8, 14. Ligg lågt: 6, 19. Må­na­dens råd: Bli lyck­li­ga­re ge­nom att le­va ut din pas­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.