all­de­les solklart!

Plaza Kvinna - - Inredning -

Gult är allt an­nat än fult! Det här är ku­lö­ren där små de­tal­jer kan gö­ra stor skill­nad. Gult för­knip­pas även med op­ti­mism, gläd­je och ener­gi, och fär­gen sägs va­ra ef­fek­tivt mot de­pres­sion. Gult är med and­ra ord ett gi­vet val när du bå­de vill stär­ka ditt sin­ne och ge ditt hem ett stil­lyft. Mat­cha di­na sol­gu­la fa­vo­ri­ter med do­va ny­an­ser som grått och svart och kom­plet­te­ra sti­len med möb­ler i trä.

Golv­lam­pa, 9 735 kr, Gu­bi. Mat­ta, 1 295 kr, IKEA .

Pash­mina­färg i ku­lö­ren Sil­ver­blå, 259 kr/0,9 l, Alcro.

Puff, 1 299 kr, On In­te­ri­ör.

Stol, 27 300 kr, Carl Han­sen & Søn.

Bok, Dalí: Les Di­ners De Ga­la, 459 kr, Ta­schen.

Am­pel, 749 kr, Menu.

Kudd­fo­dral, 375 kr, Afro­art.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.