Icona Pop

Plaza Kvinna - - Porträtt -

Namn: Ca­ro­li­ne Hjelt och Ai­no Jawo. ÅL­DER: 34 år. Bor: Har en bas i Stock­holm men tur­ne­rar värl­den runt med sin musik. Ak­tu­ell a: I Så myc­ket bätt­re på TV4 samt med sing­eln Girls Girls. Om nya mu­si­ken som släpp s 2018: – Den är väl­digt per­son­lig och kom­mer att hand­la om hjärt­smär­ta och vän­skap. Det är svårt att sä­ga ett sound. Vi är mitt i det och ska­par just nu. Men vi kan lo­va att det är elektro­niskt … det är in­te country rik­tigt än!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.